Eka Wikipediya, riviti Babele (ri yelana na Xihondzo xa Babele) rihlamusela Swivumbiwa-ntirho swa tindzimi leti vulavuriwaka hi mutirhisi naswona ripfuna ku olovisa kuburisana exikarhi ka vatirhisi va Wikipediya, rithea ri olovisa ku hlanganisa vatirhisi va ririmi rin'we. Ukomberiwa ku hlanganyela eka matirhisele lawa, hiku hoxa xivumbiwa-ntirho xa ririmi eka tluka ra wena ra vutitrhisi.