Mpfhuka impimo wo hlamusela vukule exikarhi ka swilo swimbirhi. Mpfhuka wu tirhisiwa ku hlamusela vuxaka e xikarhi ka swilo swimbirhi leswaku swile kule kumbe kusuhi na kusihi. Mpfhuka wu nga pimiwa hi kutirhisa mitara.

Swikombiso Lulamisa

  • Bholo rosungula rile kule eka bholo ravumbirhi hi ti mitara ta nthlanu (5). Mpfhuka exikarhi ka tibholo leti i timitara ta nthlanu.